bono
23.09.2022

UNDER UTVIKLING

BoNo Bolig vil ha rundt 1500 enheter med innslag av næring under utvikling i Bergen og omegn de kommende årene. Vi har valgt strategiske plasseringer for våre utviklingsprosjekter nær knutepunkter og arbeidsplasser.  

Vårt utviklingsarbeid baserer seg på BoNo Boligs bidragsplattform 2030. Vi har her gjennomgått overordnede strategiplaner knyttet til arealutvikling, klima og bærekraft og jobber for at våre prosjekter skal være godt tilpasset den fremtiden vi går i møte.