bono
23.09.2022

Prestgardskogen

Spennende utviklingsområde med kort vei til Os sentrum

Område

Osøyro

Formål

Hovedsakelig bolig

Forslagsstiller

Bono Prestgarden As

Arkitekt og Plankonsulent

ABO Plan & Arkitektur

Status

Under planlegging