bono

Vi kjøper tomter for utvikling

Sitter du kanskje på en eiendom som kan være egnet?

Vi er stadig på utkikk etter nye tomter for utvikling.  Vi ser etter tomter egnet for utvikling av boligprosjekter, hovedsakelig i Bergensområdet.

Aktuelle tomter egner seg for utvikling av minimum 20 enheter eller flere, i leilighetsbygg eller konsentrert småhusbebyggelse.

Vi kan også være interessert i partnerskap, hvor BoNo Bolig har minimum 50% av eierskapet. BoNo Bolig vil da stå for regulering av tomten, utvikling av prosjekt, salg og gjennomføring.

Kontakt utviklingsdirektør Christer Haraldsen på ch@bonobolig.no eller tlf. +47 401 03 043.