bono
29.09.2022

Nebbestølen

Spennende utviklingsområde i Fyllingsdalen nær Oasen

Område

Fyllingsdalen, Oasen

Formål

Blokkbebyggelse bolig

Forslagsstiller

Bono Fyllingsdalen As

Arkitekt

Status

Under planlegging