bono
05.10.2023

Laksevåg Brygge – Et av Norges største gjenbruksprosjekt innen bolig

 


 

Industri skal forvandles til miljøvennlige boliger, grøntområder og en 260 meter lang sjøpromenade. På Laksevåg Brygge vil BoNo Bolig gjenbruke over 85% av bygningsmassen, og slik redusere både miljøfotavtrykket og kostnadene for det fremtidsrettede boligprosjektet.  

   

Fra industri til fremtidens nabolag

Det gamle industriområdet i Johan Berentsens vei ligger nydelig til ved sjøen, men beliggenheten og de mange bruksmulighetene er i dag ikke utnyttet. 

Dette vil BoNo Bolig gjøre noe med! 

Christer Haraldsen, utviklingsdirektør i BoNo Bolig, er godt i gang med planene for Laksevåg Brygge: 

– De nye boligprosjektene på Laksevåg blir definisjonen på morgendagens boform og et tiltak innen sentralisering av en økt befolkningsvekst. 

 Med sentral beliggenhet og gode servicetilbud er Laksevåg et av områdene som kan utnyttes til fortetting og sentralisering av Bergen.

“Vi skal ikke bygge ned dagens grønne områder, vi skal heller forvandle og forbedre områdene som allerede er bygget i.”

– Christer Haraldsen, utviklingsdirektør i BoNo Bolig. 

Christer Haraldsen, utviklingsdirektør i BoNo Bolig. Foto: BoNo Bolig.Christer Haraldsen, utviklingsdirektør i BoNo Bolig. Foto: BoNo Bolig.

Skal gjenbruke over 85% av bygningsmassen

Da BoNo Bolig kjøpte seg inn i prosjektet Laksevåg Brygge, hadde reguleringsprosessen allerede startet. Planen var å rive dagens industribygg og bygge nytt. Bare rivingen av byggene ville kostet mellom 40-50 millioner kroner. I tillegg ville det vært en stor kostnad å bygge opp igjen over 20 000 m2 med betong.

– Vi ønsket i stedet å gjenbruke så mye som mulig av bygningsmassen, men var usikre på hva som var mulig, sier Christer. 

BoNo Bolig arrangerte en arkitektkonkurranse hvor Sweco Architects leverte et imponerende løsningsforslag og stakk av med seieren. Konklusjonen var at over 85% av bygningsmassen kan gjenbrukes!

Ved å skjære snitt i eksisterende betongkonstruksjoner og legge inn nye etasjeskillere kan byggene omformes til flere mindre boligblokker. Med åpninger mellom hvert bygg blir det bedre siktlinjer til sjøen, som også boligområdene bak Laksevåg Brygge kan nyte godt av. 

Johan Berentsens vei 41-65. Med Blant annet Bergen Klatresenter. Området snur i dag ryggen mot sjøen. Bygningsmassen skal omformes og sjølinjen skal utnyttes til det fulle. Foto: Google Earth. Johan Berentsens vei 41-65. Med Blant annet Bergen Klatresenter. Området snur i dag ryggen mot sjøen. Bygningsmassen skal omformes og sjølinjen skal utnyttes til det fulle. Foto: Google Earth.

Mindre miljøfotavtrykk og lavere kostnader

Dagens asfalterte områder vil bli gjort om til pene grøntarealer og en 260 meter lang sjøpromenade med badebrygge, sauna, småbåtkai og kajakkbrygge. Fasilitetene kan benyttes til aktiviteter og rekreasjon for alle som ønsker. 

 Ved å gjenbruke og forvandle dagens bygg og område slik, unngår BoNo Bolig å utvide miljøfotavtrykket, samtidig som kostnadene blir lavere enn om de hadde bygget helt nytt. 

 Om alt går etter planen vil Laksevåg Brygge bli et av Norges største gjenbruksprosjekt innen bolig. 

 “Høy gjenbruksfaktor i eksisterende bygg er et av de beste miljøtiltakene utviklere kan bidra med. Så dette er vi i BoNo Bolig veldig stolte av.”

– Christer Haraldsen, utviklingsdirektør i BoNo Bolig. 


Høy arealeffektivitet og gode fasiliteter

Fronten i første etasje skal bestå av nabolagscafé, restaurant, klatre- og treningssenter. Bakerst i bygget blir det parkeringsgarasje. Med fremtiden i tankene bygger BoNo Bolig slik at deler av garasjen enkelt kan bygges om til annet bruk i senere tid.

 Målet er at utbyggingen av Laksevåg Brygge skal føre til mindre trafikk i området. Det skal bli mulig ved hjelp av gode fasiliteter i nærområdet og kommunale planer om et bedre kollektivtilbud.

 Med fokus på arealeffektivitet vil BoNo Bolig utnytte så mye som mulig av byggene til bruksareal. Vanligvis går minst 20% av byggene til gang, ventilasjon og annet areal som blir lite brukt til daglig. På Laksevåg Brygge skal dette minimeres til kun 14%. 


Tordur Bryngeirsson , Prosjektleder FutureBuilt Bergen. Foto: FutureBuilt Tordur Bryngeirsson , Prosjektleder FutureBuilt Bergen. Foto: FutureBuilt

Kan bli et FutureBuilt forbildeprosjekt

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. For å ta del i programmet må man oppfylle krav innen bymijø, sosial bærekraft, innovasjon, klimagassutslipp og mer.

 BoNo Bolig har som ambisjon å få Laksevåg Brygge inn som et forbildeprosjekt. 

 – FutureBuilt har som mål å realisere 100 forbildeprosjekter som overoppfyller FNs bærekraftsmål og Parismålene. Prosjektene vi inngår avtaler med skal levere 50 prosent bedre på klima, miljø og bærekraft enn det som er vanlig, forklarer prosjektleder Tordur Bryngeirsson.

 Prosjektleder Tordur Bryngeirsson sier at FutureBuilt i Bergen følger spent med på utviklingen av ambisjonene i prosjektet og håper at Laksevåg Brygge kommer i posisjon til å skrive under en intensjonsavtale.

 – Dersom Laksevåg Brygge blir et FutureBuilt prosjekt får vi bistand og fortgang i saksbehandling og prosjektet som helhet. Det vil føre til at miljøvennlige boliger kan komme på plass i god tid før 2030, sier Christer.