bono
23.09.2022

Skjenhaugen

Spennende utviklingsområde nær Spelhaugen, Fyllingsdalen

Område

Spelhaugen, Fyllingsdalen

Formål

Hovedsakelig bolig

Forslagsstiller

Bono Bolig As

Arkitekt

Status

Under planlegging

Område

Skjold

Formål

Hovedsakelig bolig

Forslagsstiller

Bono Skjold As

Arkitekt

Status

Under planlegging